20ஆவது அரசியல் யாப்பு திருத்தம் அரசியல் யாப்பிற்கு முரணானது – சபாநாயகர்

19 Sep, 2017


அரசியல் யாப்பின் 20ஆவது திருத்த சட்டமூலத்தில் சில சரத்துக்கள் அரசியல் யாப்பிற்கு உட்பட்டதாக இல்லை.
இதனால் இதற்கு சர்வஜன வாக்கெடுப்புடன் பாராளுமன்றத்தில் மூன்றில் இரண்டு பெரும்பாண்மையுடன் நிறைவேற்றப்படல் வேண்டும் என்று உயர்நீதிமன்றம் அறிவித்துள்ளதாக சபாநாயகர் இன்று பாராளுமன்றத்தில் சபை அலுவல்கள் நடைபெற்ற போது அறிவித்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *